เดินทาง           ม.ค.-ก.พ. 2561

สายการบิน       เตอร์กิช แอร์ไลน์   (TK)

ราคาเริ่มต้น      29,900  บาท

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) -เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

Read more...

เดินทาง           เมษายน  2561

สายการบิน       Qatar Airways  (QR)

ราคาเริ่มต้น      39,900  บาท

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินอิสตันบูล-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-เข้าชมสวนดอกทิวลิป-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-เมืองเก่าอันตาเลีย-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง

Read more...

เดินทาง           ธ.ค. - ม.ค.  2561

สายการบิน       เตอร์กิช แอร์ไลน์  (TK)

ราคาเริ่มต้น      43,900  บาท

อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ระบำหน้าท้อง-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่

Read more...

เดินทาง           ธ.ค. - ม.ค.  2561

สายการบิน       เตอร์กิช แอร์ไลน์  (TK)

ราคาเริ่มต้น      35,900  บาท

บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ

Read more...

เดินทาง           ธ.ค. - ม.ค.  2561

สายการบิน       เตอร์กิช แอร์ไลน์  (TK)

ราคาเริ่มต้น      43,900  บาท

บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย อิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองอิซเมียร์

Read more...

เดินทาง           ธ.ค. - มี.ค.  2561

สายการบิน       Qatar Airways  (QR)

ราคาเริ่มต้น      29,900  บาท

อิสตันบูล-อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บูร์ซาร์-อิสตันบูล

Read more...