เดินทาง           ธ.ค. 2559

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น     84,900 บาท

- เตหะราน - ราช - กาชวิน - เตหะราน - ชีราช - อบาคุห์ - ยาร์ด - นาอิน - อิศฟาฮาน - คาซาน - เตหะราน - โรงแรมระดับ 5 ดาว - บินภายใน 1 เที่ยว - รวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว