เดินทาง           29ธ.ค. 60 –3 ม.ค. 2561

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น    74,900 บาท

มหานครซิดนีย์  ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์  ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ชมอาคารรัฐสภา  สวนฟิตซรอย  และ กระท่อมกัปตันคุ้ก สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA  PARK  เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่ รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) เข้าชม Nobbies Centre for The Antarctic Journey  เป็นภาพยนตร์แบบมัลติมีเดีย

Read more...

เดินทาง           พ.ย.-ธ.ค. 2560

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น    64,900 บาท

มหานครซิดนีย์  ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์   ชมความงามของอ่าวซิดนีย์   ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ชมอาคารรัฐสภา สวนฟิตซรอย และ กระท่อมกัปตันคุ้ก  เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)

Read more...

เดินทาง           28 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 2561

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น     74,900 บาท

มหานครซิดนีย์  ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์   ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย  และ กระท่อมกัปตันคุ้ก สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA  PARK  เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน  รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) เข้าชม Nobbies Centre for The Antarctic Journey  เป็นภาพยนตร์แบบมัลติมีเดีย

Read more...

เดินทาง           29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 2561

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น     59,900 บาท

เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา สวนฟิตซรอย  กระท่อมกัปตันคุ้ก  เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)  สวนสัตว์พื้นเมือง  MARU KOALA & ANIMAL PARK  เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์

Read more...