เดินทาง         ธ.ค.59 - เม.ย. 60

สายการบิน     สิงคโปร์ แอร์ไลน์     (SQ)

ราคาเริ่มต้น    69,900 บาท

ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์)  น้ำตกไรน์  เซนต์กัลเลน เซนต์ มอริทซ์ อันเดอร์แมท  รถไฟสายโรแมนติค GLACIER EXPRESS  เซอร์แมท  แทซ   มงเทรอซ์  เวเว่ย์ เบิร์น  อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา

Read more...

เดินทาง         ธ.ค.59 - พ.ค. 60

สายการบิน     สิงคโปร์ แอร์ไลน์     (SQ)

ราคาเริ่มต้น     49,900 บาท

ปราสาทเชอนงโซ พระราชวังแวร์ซายน์  CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุซ OUTLET อิสระเต็มวันเมืองปารีส

Read more...

เดินทาง          ต.ค.59 - เม.ย. 60

สายการบิน     สายการบินกัลฟ์    (GF)

ราคาเริ่มต้น    33,700 บาท

พระราชวังแวซายน์ มหาวิหารนอเทรอ ดาม ซิตี้ทัวร์ปารีส อิสระเต็มวันเมืองปารีส ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด หอไอเฟล OUTLET

Read more...