เดินทาง             13-21 ก.ย. / 18-26 ต.ค.  2556
สายการบิน        EMIRATE AIRLINE (EK) 
ราคาเริ่มต้น        75,900 บาท

โชว์รูม BMW  จัตุรัสมาเรียนพลาสท์  ซาลส์บวร์ก   ฮัลสแตตท์   เซนต์ โวล์ฟกัง  ครุมล้อฟ   กรุงปร๊าก  ปราสาทปร๊าก   บราติสลาวา  Parndorf Outlet   บูดาเปสต์   ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  เที่ยวบูดาเปสต์  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังฮอฟบวร์ก

Read more...

เดินทาง              5-13 / 22-30 ต.ค. 2556
สายการบิน        การบินไทย (TG) 
ราคาเริ่มต้น        90,900 บาท

ซาลส์บวร์ก   สวนมิราเบล  เชสกี้ ครุมลอฟ    ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) เชสกี้ ครุมลอฟ  เวียนนา    พระราชวังเชิร์นบรุนน์   คาร์ทเนอร์สตรีท  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์  หมู่บ้านกรินซิ่ง ชมเมือง   ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บราติสลาวา  ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (ด้านนอก)   ปราสาทแห่งกรุงปราก   สะพานชาร์ลส์   จตุรัสเมืองเก่า เฟราเอ่นเคียร์เช่อ   จตุรัสมาเรียน  ชวานเกา ปราสาทนอยซ์ชวานสไตน์   โอบารามาเกา

Read more...

เดินทาง              มิถุนายน – สิงหาคม 2556
สายการบิน         การบินไทย  (TG)              
ราคาเริ่มต้น        159,000 บาท

ท่องเที่ยวตามรอยเสร็จพระพุทธเจ้าหลวง เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

Read more...