เดินทาง          มิ.ย.- ก.ค. 2560

สายการบิน     MALAYSIA  AIRLINES (MH)

ราคาเริ่มต้น    15,900 บาท

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

Read more...

เดินทาง           ต.ค.- ธ.ค. 2560

สายการบิน      การบินไทย   (TG)

ราคาเริ่มต้น     19,900 บาท

วัดอูลูวาตู  ระบำไฟ Kacak Fire Dance ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู ดเตียตาร์อัมปีล ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดอูลันดานู บราตัน โรงงานทำกาแฟ วัดทานาห์ลอต เที่ยวชมย่านคูต้า อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

Read more...

เดินทาง           มิ.ย. - ต.ค. 2560

สายการบิน      การ์รูด้าอินโดนีเซีย  (GA)

ราคาเริ่มต้น     31,900 บาท

วัดพราห์มนันต์ ถนนมาลิโอโบโร่ พระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้ำ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ศูนย์เครื่องเงิน บาหลี ระบำบารองแดนซ์  ศูนย์ผ้าบาติก  ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี  ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดเม็งวี เบดูกัล ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานู วิหารทานาห์ล็อต ช้อปปิ้งร้านกฤษณา

Read more...

เดินทาง           มิ.ย. - พ.ย. 2560

สายการบิน      Royal Brunei (BI)

ราคาเริ่มต้น     20,900 บาท

ระบำบารองแดนซ์  ศูนย์ผ้าบาติก  ศูนย์เครื่องเงิน  หมู่บ้านคินตามณี  ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์  วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน เขาเบดูกัล ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานูบราตัน ชมวิวนาขั้นบันได วัดทานาห์ลอต หาดจิมบารัน บาหลี บรูไน ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah หมู่บ้านกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ล่องเรือชมลิงจมูกยาว  ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

Read more...

เดินทาง           มิ.ย. - พ.ย. 2560

สายการบิน      Royal Brunei (BI)

ราคาเริ่มต้น     23,900 บาท

สุราบายา  น้ำตก Madakaripura หมู่บ้านเซโมโรลาวัง เซโมโรลาวัง  ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่  วัด Luhur Poten  House of Sampoerna อนุสรณ์เรือดำน้ำ  ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มัสยิด Omar Ali Saiffuddien หมู่บ้านกลางน้ำ  ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

Read more...