เดินทาง           กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

สายการบิน      SINGAPORE AIRLINES (SQ)

ราคาเริ่มต้น     12,900 บาท

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  Merlion Park การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) มารีน่าเบย์แซน  ชมโชว์ Wonder Full Light อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

Read more...

เดินทาง           กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

สายการบิน      JETSTAR (3K)

ราคาเริ่มต้น     11,900 บาท

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง วัดเจ้าแม่กวนอิม การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์ Wonder Full Light อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย Merlion Park  วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

Read more...

เดินทาง           กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

สายการบิน      SINGAPORE AIRLINES  (SQ)

ราคาเริ่มต้น     15,900 บาท

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  MERLION PARK การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)  มารีน่าเบย์แซน   ชมโชว์ Wonder Full Light เกาะ SENTOSA UNIVERSAL STUDIO วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

Read more...