เดินทาง           8 – 13 มิ.ย. / 6 – 11 ก.ค. 2560

สายการบิน     การบินไทย (TG) 

ราคาเริ่มต้น     67,900 บาท

อ็อคแลนด์ โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี  ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด เรนโบว์ สปริง  สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า และชมสัตว์พื้นเมืองของนิวซีแลนด์ อะโกรโดม   ฟาร์มเลี้ยงแกะ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ทะเลสาบเทาโป ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท

Read more...

เดินทาง           17 – 22 มิ.ย. / 7 – 12 ก.ค. 2560

สายการบิน      แควตัส แอร์เวย์ (QF)

ราคาเริ่มต้น     75,900 บาท

ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์  วอลเตอร์พีคฟาร์ม  วานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์  รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์  อะคารัว ล่องเรือชมโลมา

Read more...

เดินทาง           3 – 11 มิ.ย. / 8 – 16 ก.ค. 2560

สายการบิน      การบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้น     122,900 บาท

อ็อคแลนด์ หอคอยสกาย ทาวเวอร์  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป  ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงาม  ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว

Read more...