เดินทาง           15-21 มิถุนายน // 23-31 สิงหาคม 60

สายการบิน      เอมิเรตส์ (EK)  

ราคาเริ่มต้น     69,999 บาท

ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง -พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ -รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)-FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส-ปิซ่า

Read more...

เดินทาง           5-10 ก.ค. ,9-14 ส.ค. 60

สายการบิน      Malaysia Airlines(MH)

ราคาเริ่มต้น     49,900 บาท

ลอนดอน เมืองวินเซอร์ พระราชวังวินเซอร์ ซาลส์บัวรี่ เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองบาธ โรงอาบน้ำโรมัน  Cotswolds หมู่บ้านไบเบอร์รี่ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ อ๊อกฟอร์ด Bicester Village Outlet ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวน์เวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ จัตุรัสเลสเตอร์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน

Read more...

เดินทาง         ธ.ค.59 - เม.ย. 60

สายการบิน     สิงคโปร์ แอร์ไลน์     (SQ)

ราคาเริ่มต้น    69,900 บาท

ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์)  น้ำตกไรน์  เซนต์กัลเลน เซนต์ มอริทซ์ อันเดอร์แมท  รถไฟสายโรแมนติค GLACIER EXPRESS  เซอร์แมท  แทซ   มงเทรอซ์  เวเว่ย์ เบิร์น  อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา

Read more...

เดินทาง         ธ.ค.59 - พ.ค. 60

สายการบิน     สิงคโปร์ แอร์ไลน์     (SQ)

ราคาเริ่มต้น     49,900 บาท

ปราสาทเชอนงโซ พระราชวังแวร์ซายน์  CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุซ OUTLET อิสระเต็มวันเมืองปารีส

Read more...

เดินทาง          ต.ค.59 - เม.ย. 60

สายการบิน     สายการบินกัลฟ์    (GF)

ราคาเริ่มต้น    33,700 บาท

พระราชวังแวซายน์ มหาวิหารนอเทรอ ดาม ซิตี้ทัวร์ปารีส อิสระเต็มวันเมืองปารีส ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด หอไอเฟล OUTLET

Read more...