เดินทาง          พ.ย. –พ.ค.  2561

สายการบิน     AIR ASIA (FD)

ราคาเริ่มต้น    9,999 บาท

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ-วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่-ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน