เดินทาง          เม.ย. - ต.ค. 2561

สายการบิน     คาเธย์ แปซิฟิค  (CX)

ราคาเริ่มต้น    12,999 บาท

นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ

Read more...

เดินทาง          พ.ย. –พ.ค.  2561

สายการบิน     AIR ASIA (FD)

ราคาเริ่มต้น    9,999 บาท

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่-ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ-วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่-ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน

Read more...

เดินทาง          พ.ย. –เม.ย.  2561

สายการบิน     HONG KONG AIRLINES  (HX)

ราคาเริ่มต้น    17,900 บาท

เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Read more...

เดินทาง          31 ธ.ค. –3 ม.ค.  2561
                     21 – 24 ก.พ.  2561

สายการบิน     HONG KONG AIRLINES  (HX)

ราคาเริ่มต้น    18,900 บาท

นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights-เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซน-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Read more...

เดินทาง          พ.ย.60 - มี.ค. 2561

สายการบิน     HONG KONG AIRLINES  (HX)

ราคาเริ่มต้น    17,999 บาท

เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน -มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน -นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน

Read more...

เดินทาง          พ.ย.60 - เม.ย. 2561

สายการบิน     EMIRATES  (EK)

ราคาเริ่มต้น    16,900 บาท

A Symphony of Lights-เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Read more...

เดินทาง          ก.ค.2560 - มี.ค. 2561

สายการบิน     ฮ่องกงแอร์ไลน์  (HX)

ราคาเริ่มต้น    12,999 บาท

มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่ หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดผูถ่อ-ตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน

Read more...