เดินทาง           ตุลาคม– ธันวาคม 2560

สายการบิน      HAINAN AIRLINES (HU)

ราคาเริ่มต้น    15,777 บาท

เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง  ชมโชว์กายกรรปักกิ่ง ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีนสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ นั่งรถสามล้อปั่นสุดคลาสสิค ย้อนสมัยวันวานกรุงปักกิ่งที่ย่านโบราณหูถ้ง  ช้อปปิ้งจุใจ สุดมันส์กับ THE PLACE  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย