เดินทาง          ส.ค. - ต.ค. 2560

สายการบิน     CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

ราคาเริ่มต้น    32,900 บาท

เจิ้งโจว อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัส 27 ไคเฟิง  ศาลไคเฟิง เจดีย์เหล็ก ศาลามังกร  กระเบื้องสามสี  เมืองซินหมี่ วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า)  ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู  วัดถ้ำหลงเหมิน  ลั่วหยาง  ซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่  ร้านหยก  วัดลามะ  พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า)  ชมภาพยนตร์  IMAX 3 D กองทัพทหารดินเผา (รวมรถไฟฟ้า) โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี ผ่านชม สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ร้านผ้าไหม จัตุรัสหอกลองหอระฆัง เกี๊ยวซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง กำแพงเมืองโบราณ