เดินทาง           เมษายน 2561

สายการบิน     การบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้น     52,900 บาท

เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - สกีรีสอร์ท - ออนเซ็น-ภูเขาโยเตอิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่า+หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - หมู่บ้านราเมน -ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต