เดินทาง           มิ.ย.- ต.ค. 2560

สายการบิน      EASTAR JET  (ZE)

ราคาเริ่มต้น     11,900 บาท

นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า  ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน วัดแฮดง ยงกุงซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  เอเปค เฮ้าส์  จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  ปูซานทาวเวอร์  ดาวทาวน์  ร้านสมุนไพร  ร้านละลายเงินวอน  ศูนย์โสม  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน