เดินทาง           มิ.ย.- ต.ค. 2560

สายการบิน      EASTAR JET  (ZE)

ราคาเริ่มต้น     11,900 บาท

ฮัลโหล คิตตี้ เชจู  ไร่ชาโอซุลลอค โชว์กายกรรม ภูเขาซองอัค  ดซันบังซา ปั่นจักรยาน Rail Bike ยอดเขา ซองซาน อิลซุงโบล  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  ซอพจิโกจิ  พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  ชายหาดวอลจองรี  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  ร้านค้าสมุนไพร  ซุปเปอร์มาร์เก็ต   ดาวทาวน์เมืองเชจู